Transportplanering

Vårt transportplaneringsteam kombinerar analytisk noggrannhet med informerad och oberoende förståelse av marknaden samt industrins bästa praxis för att tillhandahålla strategiska lösningar. Vi använder vår tekniska kompetens tillsammans med verkliga exempel för att skapa trovärdiga och beprövade resultat som uppfyller kundernas affärsbehov.

Vi har erfarenhet inom produktionen av tillförlitliga prognoser och modeller för efterfrågan och intäkter för transportsystem inom passagerar- och fraktsektorerna. Vi tar även hand om tariffgranskning, studier för intäktsoptimering och uppskattning av tjuvåkning och strategier för att skydda intäkter.

Vårt arbete på transportprojekten omfattar bedömnings- och kostnadseffektivitetsanalyser samt förberedande genomförbarhet och genomförbarhetsstudier, däribland alternativa utvecklingar för nya system för järnvägar, vägar, tunnelbanor, LRT och BRT över hela världen. Vi har erfarenhet av att tillhandahålla internationella riktmärken för stora transportsystem. Vi arbetar även med specialistföretag för att ta fram beteendemässiga forskningsstudier.

ITA:s unika position inom Interfleet-koncernen innebär att vi har en mycket hög godstransportstrategi och planeringsfunktion. Vi arbetar med hamnar, infrastrukturleverantörer och finansiärer för att tillhandahålla lösningar för en effektiv och ekonomisk transport av gods till marknaden.

Kontakta oss


Christian Schmidt

Regional Product Director
+46 (0) 10 16 81 394