Transaktion

Vi vet att förhållandet mellan vad den uppköpande parten vill uppnå och hur det köps upp är av största vikt för alla transaktioner. Det gäller även förhållandet mellan en budgivares mål att skapa ett vinnande men lönsamt erbjudande och hur det erbjuds. För oss är det alltid ett tidigt mål att hjälpa kunderna med att välja den optimala upphandlingen eller budstrategin.

Interfleets affärsteam erbjuder ledarskap och stöd åt kunder inom väg-, kollektivtrafik- och fraktsektorerna genom att köpa upp eller förfoga över tillgångar och verksamheter, finansiera transaktioner, lämna anbud på kapitalinvesteringar (inklusive PPP:er och arbetskontrakt) och förhandla förändringar i befintliga avtalsmässiga överenskommelser. Teamet är kompetent ifråga om företagsbesiktning, antingen som stöd till kunder med utformning av medgivanden, kontrakt, prestanda och skattelättnader eller förberedelse av konkurrenskraftiga, levererbara och kommersiellt kraftiga budförslag.

Som med alla våra team vet vi att framgångsrika transaktioner kräver experter som överbrygger klyftan mellan finansiella/juridiska team och tekniska experter. Med vår genomförandeerfarenhet vid arbeten med företag och projektsponsorer kan vi ge garanti till finansiärer, budgivare och promotorer så att de vid slutet av processen uppnår det som de bestämde sig för att uppnå.

Kontakta oss


Christian Schmidt

Regional Product Director
+46 (0) 10 16 81 394