Förändringar

Vårt förändringsteam har många års erfarenhet av arbeten med kunder och intressenter och av att utveckla affärsplaner, organisationsmässiga utformningar och klargöra och uppfylla mål och projektanvändarkrav.

Vi erbjuder specialistråd och stöd för att se till att kundens krav kan uppnås. Tack vare samarbetet med våra inkomstexperter kan vi skapa en livslång affärsplan för vilket projekt som helst eller affärsförändringar som innebär bästa möjliga resultat inom överkomliga gränser.

Vårt team har erfarenhet av att leda förändringar inom den privata sektorn samt rådgivning åt statliga trafikverk, transportföretag, infrastrukturleverantörer och leverantörer. I samtliga fall har strävan efter valuta för pengarna och överkomlighet hos våra team gett klarhet i tanke och syfte med utmärkta resultat.

Vi arbetar internationellt och lanserar affärssatsningar, förvaltar affärsförändringar och utvecklar tillgångsspecifikationer och drifts-/underhållskrav. I samtliga fall använder vi vår erfarenhet i arbetet – både på kundens och budgivarens sida – och över regioner och sektorer för att sprida god praxis till våra kunder.

Kontakta oss


Christian Schmidt

Regional Product Director
+46 (0) 10 16 81 394