Transportrådgivning är ett produktområde som möter de mest krävande utmaningarna inom den globala transportsektorn. Med avstamp i beslutsprocessens initiala skede erbjuder vi stöd till myndigheter, infrastrukturleverantörer och transportoperatörer i hela världen.
 

Vår team inom Transportrådgivning tar sig an omfattande uppdrag så som stora upphandlingar, prestandaförbättring inom infrastruktur och avregleringsprojekt till kunder inom kollektiv-, person- och godstrafiken.
 
Med vårt arbetssätt kan vi erbjuda våra kunder oberoende tjänster genomförda av managementkonsulter med specialistkunskap inom transportindustrin.
 
Genom att komma in tidigt i beslutsprocessen och samarbeta med kunden har vårt Transportrådgivningsteam de bästa förutsättningarna för att utveckla strategier, tjänster, projekt och produkter från projektstart till projektgodkännande,  upphandling eller leverans.

Kontakta oss


Christian Schmidt

Regional Product Director
+46 (0) 10 16 81 394