Kompetensutveckling - nyckeln till framgång
Människorna är den viktigaste tillgången i de flesta moderna verksamheter. Att de trivs, utvecklas och är uppdaterade på det senaste är grundläggande för ett företags lönsamhet. En bidragande faktor är kontinuerlig kompetenshöjning.

För att känna sig trygg i sin yrkesroll och kunna utföra sitt arbete på ett korrekt och produktivt sätt gäller det att vara uppdaterad på det senaste inom både direktiv och metoder.

Academy – Ditt stöd för kompetenshöjning
Vi erbjuder både öppna och företagsspecifika utbildningar. I vårt utbildningsprogram har vi ett 30-tal kurser och föredrag. Vi skräddarsyr även företagsspecifika utbildningar och seminarier vid behov.
Utbildningarna berör allt från grundläggande järnvägsteknik, olika typer av fordonsutbildningar, el- signalsystem, kvalitetsgrunder i ISO 9001 och ISO 14001, risk och säkerhetsutbildningar samt grund- och fortbildningskurser inom järnvägstekniska informationssystem.

Utbildning är ett konkurrensverktyg
Academys kursutbud ger våra kunder möjligheten att öka säkerheten, lönsamheten och kompetensen inom företaget.

Alla lärare för Academys är yrkesverksamma specialister med lång erfarenhet och gedigen kompetens inom järnvägsbranschen.
 
  • Brett utbud av enstaka utbildningar inom järnvägsbranschen.
  • Möjlighet att skräddarsy utbildning efter behov
  • En extrem bredd på kompetens. Vi ger utbildningar som ger direkt operativa kunskaper som HLR, heta arbeten och BASÄVISTA (vistelse i spårområde), som kunskaper i specialiserade tekniska frågeställningar som bromssystem, ATC2 och ERTMS, som ger kunskaper i övergripande processer som svensk och europeisk järnvägslagstiftning, fordonsgodkännandeprocessen och NoBo och CSM-RA.
  • Hjälp med att utforma utbildningar, utbildningsplaner och utbildningspaket i enlighet med gällande lagar och förordningar.Flexibilitet i utförandet, vi anpassar tid och lokal efter önskemål.

Kontakta oss


Thomas Rasmusson
Training Manager, Academy
Tel: +46 (0) 10 168 11260