SNC-Lavalin Rail & Transit är välkända för sin djupgående kunskap inom produktområdet Spårfordon. Med över 100 professionella experter i Sverige och tillgång till ytterligare 400 experter runt hela världen, kan vi erbjuda ett brett urval av kompetenser och tjänster till våra kunder.

Vår målsättning är att hjälpa våra kunder nå framgång och att förbättra effektiviteten, tillförlitligheten och säkerheten hos deras järnvägstillgångar och i deras förvaltning. Vi gör detta både genom optimering av befintlig fordonsflotta och upphandling av ny.

Vår expertis täcker hela spektrumet inom spårfordon; från alla typer av passagerarfordon (höghastighet, regional, lokalbana/pendeltåg, spårväg inklusive alla varianter av spårvagnar samt tunnelbana) till godslok, godsvagnar samt alla typer av spårbundna anläggningar och maskiner.

Vi tillhandahåller stöd genom hela livscykeln; från genomförbarhetsundersökning, offert och upphandling via driftssupport, mät- och testtjänster samt underhåll, hela vägen till avyttring.

För att möta våra kunders behov erbjuder vi support inom spårfordon på alla nivåer, från strategisk styrning hela vägen till detaljerad teknisk service. I grunden ligger en djup förståelse för vad som driver kundens affär i varje del av deras värdekedja.

Vårt team är en drivkraft för utveckling på den globala järnvägsmarknaden. Vi tillhandahåller världsledande ”best practice” genom våra branschexperter och omfattande erfarenhet inom ett unikt spektrum av produkter, teknologier, system och lösningar för all typ av spårfordon runt hela världen.

SNC-Lavalin Rail & Transit är känt för pålitlighet och leveransförmåga. Vi kan ta uppdrag av alla storlekar och längd samt har förmågan att mobilisera på kort varsel för att hantera tidskritiska uppdrag. I Sverige grundar sig en del av leveransförmågan på att vi har konsulter stationerade vid flera orter i landet vilket gör att vi kan vara nära våra kunder.

Kontakta oss


Christian Schmidt

Regional Product Director
+46 (0) 10 16 81 394