Kund: Bombardier

SNC-Lavalins goda kännedom om trafikstyrningssystem bidrog till lyckade tester av INTERFLO 550, Bombardier Transportations system för ERTMS-regionalbanor.
 
Bombardier har utvecklat systemet INTERFLO 550 som är anpassat för det nya trafikstyrningssytsemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) Regional. Det nya systemet ger körbesked och hastighetsinformation via radio istället för som tidigare via ljussignaler och tavlor längs med banan. Tågets position detekteras inte längre med spårledningar, utan med hjälp av baliser längs med banan. Från baliserna erhålls en position som därefter skickas till en radioblockcentral så att Trafikledningscentralen hela tiden vet var tåget befinner sig.
 
Trafikverket planerar att införa INTERFLO 550 på Sveriges lågtrafikerade banor. Västerdalsbanan var först ut som pilotprojekt för en regionalbana (en variant av ERTMS nivå 3).

Projektets innehåll

Inför pilotprojektet bidrog SNC-Lavalin med att ta fram och utföra tester på INTERFLO 550. Utifrån kravspecifikation tog vi fram testbara och relevanta testfall som syftade till att säkerställa systemets funktionalitet och säkerhet. Vi var även delaktiga i testning av systemet i ett av Bombardiers testlaboratorier.

Fördelar

Genom införandet av det nya stystemet förväntas kostnaden för driften av av Västerdalsbanan att bli lägre, eftersom det krävs mindre underhåll och färre personal. Systemet kommer även att innebära en ökad flexibilitet för trafiken. 

Dela med dig av sidan

Contact Us


Måns Elenius 
Team Leader Risk & Safety
+46 73 633 93 43

Produktområden