Kund: SLL (Stockholms Läns Landsting)

År: 2012

SNC-Lavalin fick i uppdrag av SLL att leda och genomföra statusbesiktningar av tunnelbanevagnar, C20, i värdebevarande syfte. I uppdraget ingick att utfärda protokoll inklusive bilddokumentation samt att skriva en sammanfattande rapport. Även en muntlig presentation hölls för uppdragsgivaren, SLL, samt underhållsleverantören, TBT.

Syftet med statusbesiktningarna var att följa upp förändringar i fordonens status under avtalsperioden så att man som affärsförvaltare kan se eventuella förändringar i fordonens status och vidta lämpliga åtgärder. Interfleet genomförde och planerade statusbesiktning-arna i samarbete med  underhållsleverantören TBT.
 
Fördelar

2009 genomförde Interfleet en övertagandebesiktning i samband med MTR:s övertagande av driften i Stockholms tunnelbana från Veolia. Tack vare detta fanns en värdefull förkunskap om fordonens status. Denna kunskap har gett en god grund för att göra återkommande statusbesiktningar på årsbasis för att säkerställa fordonens värde/livslängd samt ge uppdragsgivaren en bild av fordonens status.

I samband med besiktningarna har SNC-Lavalin haft en nära kontakt med underhållsleverantören och eventuella påpekanden framförs direkt och åtgärdas också direkt vid behov. SNC-Lavalin har också analyserat och förstått uppdragsgivarens behov av information och hur den bör presenteras.

För att göra informationen överskådlig och lättillgänglig sammanställde SNC-Lavalin protokollen i en fil samt organiserade innehållet på ett sådant sätt att den blir sökbar. Samarbetet fungerade mycket bra och uppdragsgivaren behövde inte vara delaktig i att säkerställa god leverans.

Kommentar från uppdragsgivaren

”SNC-Lavalin är mycket professionella. Vi (SLL) behövde inte göra någonting, allt flöt utan att vi behövde lyfta ett finger.

Dela med dig av sidan

Kontakta oss


Christian Schmidt

Regional Product Director
+46 (0) 10 16 81 394

Produktområden