Kund: VALE

VALE är en av världens största producenter av järnmalm.  Med dagens kraftiga efterfrågan på järnmalm har VALE inriktat sig på att öka kapaciteten i Carajásbanan, som används för företagets tunga transporter. Carajásbanan är en gruva–hamnförbindelse, med gruvan nära Amazonas och hamnen nära São Loís i norra Brasilien.

VALE:s målsättning är att öka kapaciteten för varje malmvagn med 20 ton, vilket leder till ett axeltryck på över 37 ton. En nyckel till att klara detta ligger i att mäta krafterna mellan räl och hjul. Genom mätningar uppnås förståelse av det ökade axeltryckets inverkan på infrastrukturen, vilket gör det möjligt att optimera järnvägssystemet i dess helhet.

SNC-Lavalins senaste mäthjulsteknik (IWT4) är det självklara valet, eftersom det direkt kan mäta vertikala, laterala och longitudinella krafter, samtidigt som malmvagnens vanliga hjulpar används. Vidare medför inte själva instrumenteringen någon destruktiv modifiering av hjulparet, vilket innebär att hjulparets brottcykeltal förblir oförändrat. Detta eliminerar behovet av utökade ultraljudsinspektioner av hjulparet, vilket annars skulle vare nödvändigt med tanke på det höga axeltrycket vid det här användningsområdet.

Två hjulpar med IWT4 -teknik tillverkades vid Interfleets laboratorium i Sverige och levererades till São Loís tillsammans med ett toppmodernt system för datainsamling och utvärdering. Ett skräddarsytt utvärderings- och rapporteringssystem utvecklades för VALE. Detta system handhar avvikelserapportering kopplad till positioner i nätet och ger operatören möjlighet att analysera och visa data via ett användarvänligt gränssnitt.

Under februari 2010 reste Interfleets tekniker till São Loís för att driftsätta systemet och utbilda VALE:s personal i hur det fungerar. VALE använder än idag systemet som ett centralt redskap för att genomföra sin kapacitetsuppgradering.

Dela med dig av sidan

Kontakta oss


Li Jubner
Product Director - Rolling Stock
+46 (0) 10 16 81 242

Produktområden