Kund: AB Transitio

SNC-Lavalin har på uppdrag av Transitio utvecklat en affärmodell för förvaltning av högvärdeskomponenter avseende motorvagnarna X11, X12 och X14.
 
AB Transitio är ägare till och förvaltare av såväl ett stort antal fordon som högvärdeskomponenter. Fordonen hyrs ut till Länstrafikhuvudmän som kontrakterar operatörer att driva trafiken. Högvärdeskomponenterna är organiserade i pooler som Länstrafikhuvudmännen kan ansluta sig till så att revisioner av komponenter kan genomföras utan att det generar störningar i trafiken.
Affärsförvaltningsmodellen säkerställer att högvärdeskomponentpoolen är rätt dimensionerad och att komponenter med rätt kvalitet är tillgängliga för Länstrafikhuvudmannen när behov uppstår samt att totalkostanden för affärsförvaltningen är på rätt nivå.

Projektets innehåll

Leveransen till Transitio innehåller en affärsförvfaltningsplan med en huvudprocess som stöds av fyra stödprocesser. Huvudprocessen är utformad så att den strävar efter ständiga förbättringar i enlighet med planera, genomföra, följa upp och förbättra. För varje aktivitet finns en tydlig roll och ansvarsbeskrivning.

Fördelar

Förutom affärsförvaltningsplan innehåller leveransen ett stort antal stöddokument som nyckeltalsberäkning, avvikelselogg, årsplan, långsiktig plan, behovsmall för årsbehov av underhåll, beräkning av bristsannolikhet, implementeringsplan samt kommunikationsplan. Affärsförvaltningsplanen med bilagor samt stöddokumenten ger en heltäckande leverans av hur arbetet med högvärdeskomponentpoolen ska gå till väga.
 
Modellen har utformats generiskt så att den med mindre justeringar och anpassningar kan appliceras på övriga affärsförvaltningsområden hos Transitio. Interfleet kommer på uppdrag av Transitio att implementera affärsmodellen i organisationen.

Dela med dig av sidan

Kontakta oss


Christian Schmidt

Regional Product Director
+46 (0) 10 16 81 394

Produktområden