Utveckling och Integrering av Kontrollsystem

Vi använder beprövade, praktiska och värdebaserade tekniker för att garantera att järnvägskontrollsystem är både väl utvecklade och helt integrerade. Vårt tillvägagångssätt omfattar alla aspekter i ett järnvägssystem, både tekniska system, fasta infrastrukturer, rälsfordonstillgångar och mer immateriella aspekter som affärsprocesser och organisationer.

Våra tillvägagångssätt – som byggts runt en kärna av strukturerade men flexibla systemutvecklingar och försäkringspraxis – säkerställer att järnvägskontrollsystem är av hög integritet och uppfyller våra kunders krav på funktionalitet, prestanda, säkerhet, trygghet och verksamhetsproduktion.

Genom att kombinera dessa formella metoder med en grundsyn och tro på ett fullständigt järnvägssystem och hög kompetens i förvaltningen av intressenter, integrerad planering och samordnad leverans har vi ett växande rykte som ledande integratör av kontrollsystem i hela järnvägsindustrin.

Vår systemteknik och våra integrationstjänster täcker tillgångens hela livscykel – från definition av verksamhetskrav på hög nivå, projektutveckling och leverans till drifts- och underhållsfaserna.

Vår erfarenhet täcker alla styrda transportsätt och kan skalas för att uppfylla projektbehov av alla storlekar och komplexitetsnivåer från små ändringar eller förnyande projekt till större teknikstyrda industriändringsprogram och alla punkter däremellan.

Kontakta oss


Måns Elenius 
Team Leader Risk & Safety
+46 73 633 93 43