Trafikhantering och Kontrollcenter

Som ett branschledande företag arbetar vi med leverantörer, användare och projektkunder för att leverera och integrera operativa kontrollcenter och trafikförvaltningssystem. Vi tillhandahåller ett flexibelt tillvägagångssätt för flera discipliner och levererar konkreta operativa fördelar till alla typer av järnvägs- och projektmiljöer.

Kontrollcentret är det klappande hjärtat i alla järnvägssystem. Kontrollcentret tillhandahåller en operativ stödpunkt för de centrala järnvägssystemen, inklusive signaleringskontroll, trafikförvaltning, kommunikationer, SCADA, CCTV, kundinformationssystem, gränssnitt för underhåll av tillgångar och prestandamätning samt redovisningsverktyg.

För att optimera den totala systemprestandan erbjuder oss alla aspekter för systemkonstruktion, leverans, integrering och garanti från specialister. Vårt mål är att tillhandahålla system med rätt balans mellan automation, intuitiva funktionella gränssnitt och användarvänliga arbetsmiljöer för kontrollcenter. För att uppnå detta använder vi en människocentrerad strategi, där operatörens krav samverkar med teknikens funktionalitet.

Vår erfarenhet gör att vi kan arbeta med våra kunder för att maximera det bästa värdet från äldre system. Vi tillhandahåller migreringsvägar på både strategisk och taktisk nivå. Det tillåter en introduktion av nya tekniker och deras påverkan på den driftspraxis som ska implementeras på befintliga järnvägar med minimala trafikstörningar.

Kontakta oss


Måns Elenius 
Team Leader Risk & Safety
+46 73 633 93 43