Signalering och Tågkontroll

Vi är ledande inom framträdande tågkontrollsystem, däribland ETCS (European Train Control System) för underhållsarbeten och CBTC (Communication-Based Train Control) för tunnelbanesystem.

Vårt team har stor erfarenhet av implementering av dessa tekniker på några av de mest krävande järnvägarna i världen. Allteftersom nya tekniker flyttar tågkontrollsystemintelligensen från banan till tåget, blir integrationen av tågkontroll, järnvägsfordon och infrastrukturen alltmer viktig. Interfleet erbjuder industriledande kompetens inom signalering för järnvägsinfrastruktur och rullande järnvägsmateriel inom ett och samma företag.

Vi har en betydande erfarenhet av konventionell signalering som levereras enligt väl definierade standarder. Vår filosofi är att tackla kostnadstryck och resursbrister på marknaden genom att förbättra produktiviteten av befintliga resurser genom sund förvaltning och praktisk innovation snarare än att bara leverera ytterligare resurser till projekt som lider av omarbetningar och ineffektiv leverans.

Många omvittnade äldre signaleringsinstallationer lider brist på tillgänglig kunskap om tillgångar, begränsad support från den ursprungliga leverantören och föråldring. Vår kompetens gör att de här systemens livslängd kan förlängas genom målinriktade insatser istället för ett krävande utbyte av materiel.

Vår breda kompetens gör att vi kan definiera migreringsvägar som gör att moderna teknologier kan implementeras på befintliga järnvägar med minimala trafikstörningar.

Kontakta oss


Måns Elenius 
Team Leader Risk & Safety
+46 73 633 93 43