Kommunikationer och Informationssystem

Kommunikationer och informationssystem är väsentliga komponenter i ett järnvägssystem. Kommunikationsnäten används för att förmedla verksamhetskritiska röst- och datatjänster för tidskänsliga tillämpningar över optiska, fasta, mobila och trådlösa nät.

Lokala åtkomstnät ger datatjänster för information, säkerhet och automatiska stationssystem som stöder och förbättrar passagerarens upplevelse under hela resan. Interfleet har direkt erfarenhet inom specifikation, anläggningsbyggnad, leverans, integrering och migrering till operativa tjänster i dessa teknologier inom stambane- och tunnelbanemiljöer.

Trenderna inom kommunikations- och informationssystemsteknologi har skiftat till funktionsrika programdrivna serverlösningar, kommersiellt tillgängliga från hyllan, som nätverksansluts med hjälp av Ethernet-tjänster genom en IP-infrastruktur (Internet Protocol) av nästa generation.

Stations- och informationssystem har utvecklats mot standardiserade öppna datagränssnitt som använder centraliserad dataförvaring och förvaltningstekniker i linje med stordatatänkande.

Kontrollsystem för järnvägsfordon och banmatning migrerar från traditionella markbaserade miljöer till installationer i centraliserade kontrollcenter och/eller på tåget vilket ökar beroendet av kraftiga och flexibla kommunikationsinfrastrukturer och systemintegratörens roll. Interfleet erbjuder industriledande expertis inom signalering, kontrollcenter, järnvägsfordon och kommunikationer.
Vår breda erfarenhet gör att vi kan utveckla tekniska strategier, systemplaner och migreringsvägar som kan implementeras på befintliga järnvägar med minimala trafikstörningar.

Kontakta oss


Måns Elenius 
Team Leader Risk & Safety
+46 73 633 93 43