Spår

Interfleets spårtekniksteam erbjuder en omfattande designtjänst för hela livscykeln – från områdesdefinition till detaljerad design. Våra bankonstruktörer är specialiserade inom rälsläggning, banutformning och dräneringskonstruktion inom alla järnvägstyper, från småskaliga system för spårbyte till banläggning av större nybyggda järnvägar.

Vår erfarenhet täcker höghastighetståg, interregional trafik, förortstrafik, frakt, spårväg, tunnelbana och tåguppställningar genom arbete i Storbritanniens nationella och förortsnära nätverk och internationellt på uppdrag i Mellanöstern, Asien och Australasien. Vårt mål är att erbjuda en skalbar kundinriktad tjänst som omfattar den tekniska prestanda som krävs för att uppfylla systemkraven. Vårt team är flexibelt och kan arbeta fristående eller tillsammans med ett bredare projektteam som arbetar med andra tekniska element. Våra viktigaste tekniska kompetenser omfattar:
 
  • Banläggning och layoutkonstruktion.
  • Utformning och dräneringskonstruktion.
  • Konstruktion av spår, växlar och korsningar.
  • Analys av konstruktionsprofil och bedömning av säkerhetsmarginaler inklusive förbättringar av linjens hastighet, nya järnvägsfordon, plattformsförlängningar och fraktförbättringar.
  • Specifikation av banarbetet.
  • Fristående konstruktionsgranskning (inklusive kontroll av CAT3 och liknande).
  • Teknisk support på plats inklusive baninspektioner, okulär besiktning och tillståndsbedömningar.
  • Upprättande av dokumentation om materialens befintliga och monterade skick.

Kontakta oss


Christian Schmidt - Region

Product Director - Region
+46 73 633 9394