Rådgivning och Projekthantering

Vår infrastrukturteam har en välutvecklad projektledningskompetens och potential att tillhandahålla kompetenta konsulttjänster vad gäller tillgångar och verksamheter via vår pool av högkvalificerade tekniska experter, som är kända inom industrin.

Vårt projektledningsteam har erfarenhet av att arbeta tillsammans med kunderna och hantera komplexa och utmanande system. Vi har förmågan att:

  • Administrera konstruktionskontrakt som NEC3 och JCT.
  • Hantera designen, upphandlingen och projektens konstruktionsfaser, inklusive platsförvaltning och övervakning.
  • Genomföra program- och projektkontroller med system som Primavera.
  • Genomföra bedömnings- och kvantitetsövervakningsfunktioner.
  • Leda implementeringen av säkerhetsorganisationssystem och platstillgångs- och arbetsplaneringen.

Våra expertkonsulter tillhandahåller en rad tekniska och strategiska tjänster. Vi hjälper våra kunder med att uppnå överensstämmelse med EU:s tekniska specifikation för driftskompatibilitet. Vi tar även på oss rollen som oberoende kompetent person (Independent Competent Person) för projekt och kan ge sakkunniga vittnes- och olycksutredningstjänster.

Vi tillhandahåller också rådgivningstjänster vad gäller tillgångar och verksamheter som gör att våra kunder kan analysera sina tillgångar, granska underhållsskyldigheter och identifiera strategiska lösningar för att förbättra prestandan med tiden. Vår tekniska kompetensgaranti gör att vi kan tillhandahålla ledare inom teknisk utformning och teknik i komplexa projekt.

Kontakta oss


Christian Schmidt - Region

Product Director - Region
+46 73 633 9394