Kartläggning och Mätning för hinderfrihet

SNC-Lavalins team för kartläggning och mätning för hinderfrihet tillhandahåller en rad tjänster för samtliga järnvägstyper med specialisering inom den senaste teknologin för kartläggning och järnvägslägen av järnvägsinfrastrukturer.

Vi erbjuder en omfattande tjänst från traditionella topografiska kartläggningstekniker till kartläggning med 3D-laser och hög upplösning som överensstämmer med de senaste Building Information Modelling-systemen. Vi kan även packa och hantera infrastrukturdata genom att utveckla och hantera databaser som täcker enstaka tillgångar eller hela nätverk.

Vår tjänst är välkänd inom järnvägsmiljön och omfattar en fullständig tillträdesplanering och områdesförvaltning.

Teamet kan mobiliseras på kort varsel och har erfarenhet av att leverera projekt i mycket utmanande miljöer. Våra huvudsakliga tjänster är:

 • 3D-kartläggning med hög upplösning
 • Global Navigation Satellite System (GNSS) och GPS kontrollnät
 • Statisk och kinematisk laserskanning
 • Topografiska och tekniska kartläggningar
 • Kartläggningar av spår och banöverbyggnad
 • Kartläggningar av växlar och korsningar
 • Precis digital nivellering
 • Kartläggningar av befintligt och monterat skick
 
 • Godkännande av utsättning och utformning
 • Kartläggningar för tillgångsförvaltning
 • Uppmätta byggkartläggningar
 • Strukturmätning inklusive 2D- och 3D-profilering
 • Kartläggningar av dränering och gas, vatten, el
 • Datahantering inklusive databasutveckling
 • Övervakning (manuell och automatisk)

Kontakta oss


Christian Schmidt - Region

Product Director - Region
+46 73 633 9394