Elektrifiering och Anläggningsteknik

Vårt tekniska team för elektrifiering och anläggningsteknik känner till utmaningarna med att tillhandahålla traktionskraft till olika järnvägstyper och miljöer.

Vårt team arbetar i alla faser – från själva konceptutvecklingen till den detaljerade utformningen – och känner till kontaktledningssystem för kontaktledningsutrustningar (OLE), olika växelströms- och likströmsformer av traktionskraft, markbaserad distribution inklusive SCADA, utformning av kabelförläggning, markbaserad anläggning och utrustning.

Vi har kompetens att utforma ett fullständigt traktionskraft-system från kraftkällan till järnvägsfordonen, inklusive distributionssystem. Våra mekanik- och elkonstruktörer har stöd av ett specialiserat team för anläggningsarbete som kan utforma alla element i traktionskraftsystemet.

Vi har erfarenhet från allt från arbete med befintliga infrastrukturer och systemuppgraderingar på plats, till helt nya systemutformningar och installationer, däribland det senaste OLE kontaktledningssystemet från Furrer+Frey (Serie I) med hjälp av det egenutvecklade ELLF-programmet.

Vi har arbetat på tunnelbane- och förortsnätverk med ett likstöms/3:e skensystem, spårvagnssystem med OLE kontaktledning, godstrafik och höghastighetståg med OLE kontaktledning – både befintliga och nybyggda, nybyggda och befintliga tåguppställningar med både växel- och likströmssystem, effektfördelningsnät inklusive en särskild specialisering inom SCADA och markbaserad anläggning och utrustning.

Kontakta oss


Christian Schmidt - Region

Product Director - Region
+46 73 633 9394