Anläggningar och Strukturer

Vår anläggnings- och strukturteam har erfarenhet inom projektlivscykelns samtliga faser – från projektdefinition till genomförbarhet, utveckling, design och konstruktionsförvaltning.

Vi specialiserar oss inom anläggningar och strukturer i järnvägsmiljö och känner väl till de speciella utmaningar som uppstår vid leveranser av komplexa anläggningssystem i järnvägssammanhang. De systemtyper som vi normalt tar oss an omfattar utvecklingar av stationer och tåguppställningar, både ifråga om renovering och nybygge, samt markbaserat anläggningsarbete.

Vi kan ta oss an och hantera alla aspekter inom större anläggnings- och konstruktionsarbeten på järnvägar, däribland:

  • utformning, inklusive anläggningsarbete och byggteknik, arkitektur och byggtjänster;
  • systemhantering genom konstruktionsutveckling, konstruktionsanbud och upphandling, konstruktions- och områdesförvaltning, hantering av intressenter;
  • övervakning av kvantitet och uppskattning;
  • hälso- och säkerhetshantering, inklusive uppfyllande av relevanta lagstiftnings- och myndighetskrav och;
  • järnvägsinnehav, avstängningar och förvaltning.
Vår projekterfarenhet under de senaste två åren omfattar: större återuppbyggnader av stationer, paket med stationsförbättringssystem åt tågoperatörer (del av Storbritanniens nationella program för stationsförbättring), teknisk garanti på större återuppbyggnader av tåguppställningar och nya byggnadsverk som en del av Londons betydande Thameslink-program.

 

Kontakta oss


Christian Schmidt - Region

Product Director - Region
+46 73 633 9394