SNC-Lavalin Rail & Transit Sverige levererar som ett kunskapsintensivt konsultföretag tjänster och produkter med fokus på funktion, effektivitet och lönsamhet.

Vi förutser och uppfyller våra kunders förväntningar genom hela affärsprocessen – från förfrågan via leverans till användandet av våra produkter och tjänster. Vi eftersträvar att vår verksamhet planeras och genomförs så miljömässigt skonsamt som möjligt och med uppfyllande av tillämpliga lagar och krav. Alla medarbetare utgör varandras fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö. Det innebär ett ansvarstagande från varje medarbetare, för sig själv och för sina arbetskamrater, oavsett placering i organisationen. 
 
Det innebär att vi:
 • Håller vad vi lovar, både internt och externt
 • Följer gällande lagar och förordningar
 • Effektivt genomför och levererar uppdrag så att kundens önskemål uppnås eller överträffas
 • Ständigt i samråd med våra kunder, leverantörer och övriga intressenter utvecklar våra tjänster, produkter och kompetenser, så att de skapar ökat värde för kunden
 • Kontinuerligt följer upp och bedriver ett ständigt förbättringsarbete utifrån uppställda kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål
 • Informerar kunder på ett öppet sätt vid faktiska eller potentiella kvalitetsproblem med våra produkter, system eller tjänster
 • Stärker järnvägen som ett av de mest miljöanpassade rese- och transportalternativen
 • Ställer relevanta krav på leverantörer och gör bästa möjliga produktval ur SQE synpunkt vid inköp
 • Optimerar energianvändningen och ökar återvinningsgraden på våra arbetsplatser
 • Utvecklar miljömedvetenheten hos våra anställda
 • Har en säker och stimulerande arbetsmiljö som präglas av respekt för och tilltro till individen
 • Engagerat stödjer och uppmuntrar utvecklingen av kreativitet, kompetens och personligt ansvar hos varje medarbetare

Regional Director
 
Utgåva Datum Dok.beteckning
1 2014-07-01 A.7.2