EFFEKTIVISERA BESIKTNINGSARBETET OCH GÖR RESULTATET TILLGÄNGLIGT DIREKT 

Inspection Quality Tool (IQT) är ett besiktningsverktyg där projekt administreras och styrs från en webportal och besiktningspersonalen arbetar på en surfplatta. Detta gör att flera besiktningsmän kan besiktiga samma objekt och att resultatet av besiktningen blir tillgängligt direkt efter att besiktningen är klar.

Genom att använda IQT standardiseras arbetet och kvaliteten på besiktningsdata höjs. Statistik kan tas fram och man får enkelt en överblick över statusen i besiktningsprojektet. En besiktningsanmärkning innehåller både beskrivande text och bilder för att underlätta efterarbetet. IQT stödjer alla typer av besiktningsobjekt.

Stödjer besiktningspersonalen
SNC-Lavalin har många års erfarenhet av besiktningsarbete och IQT-klienten är utvecklad med besiktningspersonen i fokus, för att stödja och underlätta arbetet. Besiktningar byggs upp kring checklistor, där flera personer kan arbeta på samma besiktningsobjekt.

Flexibelt och lättanvänt
IQT är mycket lättanvänt, flexibelt och kan konfigureras efter varje projekts behov. Data från IQT kan synkroniseras med andra underhållssystem, för att automatiskt föra över anmärkningar.

Mindre administration
När man använder IQT är besiktningen klar när den är klar, och du slipper tidsödande administrativt arbete. Protokoll och uppföljning genereras automatiskt, precis som information till projektledning och styrgrupp.
 
  • Effektiviserar och förbättrar besiktningsarbetet.
  • Detaljerade anmärkningar inkl standardiserade felkoder och bilder.
  • Minimalt efterarbete efter slutförd besiktning.

Kontakta oss


Ludvig Lindqvist
Product Owner - IQT + API
+46 (0) 10 16 81 426