FÖRVALTA DIN DOKUMENTATION EFFEKTIVT 

Coordinator är ett specialiserat projekt- och dokumenthanteringssystem för järnvägsbranschen särskilt lämpligt för granskningsprocesser och för webbpublicering av dokumentation. Systemet är skalbart och mycket snabbt att komma igång med.

Säker kommunikation och lagring
Coordinator är webbaserat och finns för dator, surfplatta och mobil. Lagring sker i molnet och all kommunikation och lagring sker enligt tillämpliga säkerhetsstandarder.

Avancerad behörighetsstyrning
Strukturen byggs utifrån en lobby som innehåller olika rum, varje rum motsvarar ett projekt eller en del av ett projekt. För varje rum kan det sättas behörigheter.  Administratören kan se och administrera samtliga projekt utan att behöva logga in på respektive projekt. Det går att ge utomstående access till ett visst projekt och spärra åtkomst till andra projekt.
 
Effektivisera arbetsflödet
Kapa ledtiderna rejält genom att begära, påminna och följa upp granskning av dokument direkt inifrån systemet.
 
Dela dokument
Du kan administrera och versionshantera dina dokument i Coordinator för att sedan publicera dem på webben eller dela dina dokument externt.
 
  • Koordinera dina projekt internt och externt.
  • Avancerad behörighetsstyrning mellan olika projekt.
  • Säker lagring i molnet.

Kontakta oss


Tommy Sahlen
Product Owner - Coordinator
+46 (0) 73 633 94 44