INTEGRERA OCH AUTOMATISERA DATAÖVERFÖRING FÖR ATT SPARA TID OCH HÖJA KVALITET
 
Mata in information på ett enda ställe så skickas den automatiskt till alla system som har behov av den specifika informationen, direkt när informationen är tillgänglig. API möjliggör automatiserad kommunikation mellan affärssystem eller mobila applikationer och fordonsdatasystemet FORD.

API används idag i flera affärskritiska integrationer mellan affärssystem som SAP, Maximo eller Infor och mellan olika mobila applikationer byggda på iOS, Android eller Windows. Idag finns följande informationsområden tillgängliga:
 
  • Skadehantering
  • Prestationer
  • Underhåll
  • Komponenter
  • Fordonsinformation

Ökad datakvalitet
Genom integration mellan affärssystem och automatiserad kommunikation förhindras dubbelrapportering och manuella felinmatningar, kvaliteten på informationen ökar genom standardiserade meddelanden som skickas mellan systemen.  Integrationen av affärssystem möjliggör att de befintliga arbetsprocesserna och arbetsflöden kan användas.
 
Flexibelt att anpassa
API är flexibelt och modernt och kan anpassas när kraven förändras eller när behoven ökar. API kan beroende på kravställning och vald teknologi använda olika nivåer av redundans och säkerhet. API stödjer kommunikation över webservices eller MQ.
 
  • Snabb integration mellan affärssystem och mobila lösningar.
  • Hög tillgänglighet och säkerhet.
  • Ökad kvalitet på data genom automatiserad kommunikation.

Kontakta oss


Ludvig Lindqvist
Product Owner - API
+46 10 168 14 26