Vi hjälper kunderna att använda information och data på bästa sätt för ökad lönsamhet. Många företag sitter på stora mängder data och information utan att ta vara på den korrekt. Information i sig är inte värdefullt, det är först när den används strukturerat och analyseras som den blir betydelsefull. Med väl insatt överblick och korrekta analyser säkerställs att rätt beslut kan fattas.

Vi erbjuder IT-verktyg och tjänster för att stödja effektivt utnyttjande av data och information genom fordonens eller anläggningens hela livscykel.

Vi arbetar med hela kedjan; konfigurering och initiering, förvaltning av underhållsdata och stöd för drift, till analys av data och verksamhetsutveckling.

Med ena foten i IT och andra foten i tågvärlden erbjuder vi konsult-tjänster inom bland annat informationsfövaltning, verksamhetsuteckling, kravhantering, testledning och projektledning. För oss är det viktigt att IT-lösningar stödjer verksamheten, det är först då ett IT-system tillför värde.

Vi erbjuder också en portfölj av IT-verktyg:
 
  • Fordonsdatasystemet (FORD) - komplett och sedan många år branschledande underhållsstyrningssystem med fullt stöd för ECM (Entity in Charge of Maintenance).
  • Presto – omloppsstyrningssystem med integration med Trafikverkets OPERA-system.

Kontakta oss


Anders Burvall
Product Director Digital Services
+ 46 10 168 1256