Kund: AB Transitio

SNC-Lavalin Rail & Transit har, på uppdrag av AB Transitio, utfört en omfattande förstudie för att undersöka resultatet av underhållsoptimering av 30 st Itiniotåg littera Y31 och Y32.

Efter närmare 15 års trafikering av Itino har AB Transitio samlat på sig en mängd erfarenheter. Under 2015 togs en förbättrad version av underhållsdokumentationen fram, vilket skapade bra förutsättningar för att utföra en underhållsoptimering. Detta arbete innebär att AB Transitio kan säkerställa att fordonens värde, funktionalitet och prestanda upprätthålls över fordonens återstående livslängd.

AB Transitio önskade samla de erfarenheter som underhållare, operatörer och fordonsägare samlat på sig sedan fordonen togs i drift. Detta för att utreda om erfarenheterna kunde användas för att förbättra fordonens underhåll och på så sätt skapa mer attraktiva fordon för alla parter. Detta uppdrag gavs till SNC-Lavalin.

Innehåll
Uppdragets viktigaste arbetsmoment baserades på: 

Intervjuer 
  • Dataanalyser av underhållsdata avseende både förebyggande och avhjälpande underhåll
  • Undersökningar av materieltillgänglighet
  • Tekniska genomgångar av felfrekventa och problemtyngda system  
  • Genomgångar av hur tillståndsbaserat underhåll skulle kunna införas i underhållsplanen

Resultat
Efter genomfört arbete visade det sig att det är ytterst meningsfullt att utföra en detaljerad underhållsoptimering för att skapa nya och förbättrade underhållspaket, införa tillståndsbaserat underhåll i flera moment och att se över problemdrabbade system med flera kontrollpunkter. Ytterligare förslag som framkom var att se över ledtider för kritiska reservdelar samt att bygga upp ett poängsystem för att prioritera skadeavhjälpning och som en del i nya KPI-er i kontrakt med underhållsleverantörer. 

Fördelar med underhållsoptimering
För att få ut bästa tillgänglighet och tillförlitlighet av järnvägsfordon bör man se över hur de idag underhålls. Underhållet är ofta baserat på gamla instruktioner och planer från fordonsleverantören och kan även vara dåligt anpassat till fordonens driftprofil och underhållsleverantörens förutsättningar. 

Ett korrekt och optimerat underhåll ökar restvärdet på fordonen och bidrar positivt till samhällets krav på hållbarhet.

AB Transitio – Stefan Skans, fordonsförvaltare Itino:
”Våra Itino-fordon har inte tidigare fått en oberoende genomgång av underhållsupplägget. Efter den förstudie av underhållsoptimering som SNC Lavalin Rail & Transit har genomfört finns nu en mängd faktabaserade förslag på förbättringar av både underhållsupplägget i stort, och av hur vi ska arbeta med system som har många fel. Förstudierapporten är ett mycket bra underlag för fortsatt detaljerat optimeringsarbete.”

Dela med dig av sidan

Kontakta oss


Christian Schmidt

Regional Product Director
+46 (0) 10 16 81 394

Produktområden