Norge står ovenfor store investeringer og beslutninger innen jernbaneindustrien. Disse beslutningene er tilknyttet den fremtidige dereguleringen av jernbanesektoren, og vil gi nåværende og nye organisasjoner nye problemstillinger å forholde seg til.
 
SNC-Lavalins Transport Advisory team bistår med tjenester innen teknikkskifte, investeringsbehov for infrastruktur og rullende materiell, samt bistand i forbindelse med nye lover og regler.
 
Med internasjonal erfaring fra land som Storbritannia og Sverige forstår vi transportsektorens mest utfordrende problemer. Våre Transport Advisory team tilbyr tjenester som kombinerer teknisk ekspertise med strategiske løsninger, som støtter både nåværende og fremtidige beslutningstakere. Mer spesifikt kan vi tilby strategisk spesialistrådgivning, markedsanalyser, utredninger, kontraktstrategier, kvalitetssikring og strategisk planlegging.
 
Vårt team i Norge har gjennomført oppdrag innen områdene konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring (KS1 og KS2). I tillegg kan vi gi råd i forhold til å betjene relaterte trafikkavtaler, kostnadsanalyser, nyetablering og posisjonering i et deregulert marked.

Kontakt Oss


Karin Johansson
Regional Director, Norway
+47 905 66 062