Trafikkledelse og kontrollsentre

Som den ledende aktør innenfor signalsystemer, jobber SNC-Lavalin Rail & Transit med leverandører, brukere og kunder for å levere og integrere trafikkstyringssystemer med kontrollsentre innen jernbanen. Vi tilbyr en fleksibel og multidisiplinert tilnærming som sikrer målbare operasjonelle fordeler.
 
Kontrollsentre kan sees som selve hjertet i et jernbanesystem som igjen sammenfletter en rekke andre jernbanesystemer. Dette inkluderer bl.a. signalsystem, trafikkledelse, kommunikasjon, SCADA, CCTV, IKT, rapporteringsverktøy m.m.
 
For å optimalisere den totale systemytelsen tilbyr SNC-Lavalin Rail & Transit en rekke tjenester som prosjektering, integrasjon og sikkerhet. Vårt mål er å levere systemer med den rette balansen av automatisering, intuitive funksjonelle grensesnitt og brukervennlig miljøer. For å oppnå dette bruker vi en brukersentrert tilnærming, støttet av funksjonell teknologi.
 
Våre erfaringer gjør oss i stand til å maksimere verdien og funksjonaliteten for våre kunders gamle systemer. Vi leverer også tjenester på strategisk og taktisk nivå, som igjen gjør at innføring av nye teknologier vil minimere driftstansen på eksisterende jernbane.

Kontakt Oss


Fredrik Gravdal
Seniorkonsulent
+47 91 35 75 37