Signal-og kontrollsystemer

Interfleet er ledende innenfor de nye tog- og signalsystemene som bl.a. ETCS, ERTMS og Thales - ESTW L90 5. I tillegg er Interfleet dyktige på t-banesystemer som for eksempel CBTC (Communication Based Train Control).
 
Vårt team har unik erfaring med å implementere disse teknologiene i noen av de mest utfordrende jernbanenettene i verden. Nå som ny teknologi flytter styringssystemene fra sporlinjen inn til toget, resulterer det i at integrasjonen av kontrollsystemer, rullende materiellet og infrastruktur blir stadig viktigere. Interfleet tilbyr bransjeledende ekspertise innenfor signalsystemer til jernbane og rullende materiell i ett og samme selskap.
 
Våre konsulenter har også betydelig erfaring innfor tradisjonelle signalsystemer. Vår filosofi er å takle kostnadspresset og ressursmangelen i markedet. Dette gjøres ved å styrke produktiviteten gjennom et godt styringssett og pragmatisk innovasjon, framfor å tilføre mer ressurser til prosjekter som lider av omarbeid og ineffektivitet.
 
Vår brede erfaring, og bruken av moderne teknologi, gjør det mulig for oss å finne gode løsninger som sikrer minimalt driftsstopp.

Kontakt Oss


Fredrik Gravdal
Seniorkonsulent
+47 91 35 75 37