SNC-Lavalin Rail & Transit har en solid historie og kompetanse innen rullende materiell, og er derfor en av de ledende rådgivere på dette området internasjonalt.
 
Vi sikrer fortsatt vekst i vår ekspertise gjennom deling av prosjekterfaringer og beste praksis, og gjennom intern opplæring, samt ekstern kompetanseoppbygging ved universiteter. Dette setter SNC-Lavalin Rail & Transit i stand til å bruke oppdaterte metoder og erfaring til det beste for våre kunder.
 
Vår brede kunnskap og erfaring gir oss grunnlaget for å tilby et bredt spekter av tjenester innenfor rullende materiell, dvs. persontog, trikk, T-bane, godstog og skinnegående arbeidsmaskiner.
 
Vår kompetanse omfatter alle faser av materiellets livssyklus – fra strategi, utredning, spesifikasjon og anskaffelse, drift- og vedlikehold og videre til utfasing av materiellet. Våre erfaringer fra Norge og andre land gjør at vi kan tilby kunden bred støtte på alle nivå.

Kontakt Oss


Karin Johansson
Regional Director, Norway
+47 905 66 062