Kunde: Sporveien Oslo AS

År: 2014

Volvat Bro er en skjevvinklet stålbjelkebro der banen til Østerås og Kolsås krysser over banen til Ringen, Holmenkollen og Sognsvann. Broen ble bygget i 1938 og bar tydelig preg av dens høye alder.

Opprinnelig plan var å bytte ut broen i et 23-dagers brudd i forbindelse med påske. Etter at SNC-Lavalin kom inn i prosjektet og konstaterte at ny bro var ni ganger så tung som eksisterende og at det ikke forelå noen grunnundersøkelser, ble omfanget av prosjektet endret til å rehabilitere eksisterende bro.

Prosjektlederens hovedoppgave var å sikre at prosjektet kom i mål innenfor tidsrammen og med de midlene som var stilt til rådighet. SNC-Lavalin sin tette oppfølging av fremdrift, prosjekt-økonomi leveranser var helt avgjørende for en vellykket prosjektgjennomføring.

SNC-Lavalins anbefaling om å oppgradere eksisterende bro i stedet for å bygge ny, sparte kunden for mye penger og minimerte kundens risiko.

Del denne siden

Kontakt Oss


Fredrik Gravdal
Seniorkonsulent
+47 91 35 75 37

Produktområder


Vår globale ekspertise kan hjelpe din bedrift. Finn ut mer om våre produktområder.


» Transport Advisory
» Signalsystemer
» Infrastruktur
» Rullende Materiell