Kunde: Jernbaneverket

I tiden fram til ERTMS rulles ut i hele det nasjonale jernbanenettet vil det komme opp behov for nye, midlertidige signalsystem av konvensjonell type som kan konverteres til ERTMS.

Prosjektet skal lage en rammeavtale for leveranse av slike signalsystem. 

Prosjektet inkluderer også å spesifisere, anskaffe, følge opp leveransene i henhold til spesifikasjon og kjøre godkjennelsesprosess for å få tillatelse fra Statens jernbanetilsyn å ta i bruk systemet.

Systemet vil bli installert ved alle prosjekter som trenger et signalsystem før ERTMS rulles ut i hele det nasjonale jernbanenettet.

Prosjektet omfatter:

  • Oppfølging av leveranser fra leverandøren, herunder: tidsplan, endringsordrer, statusrapporter med mer.
  • Behandling av avklaringer både eksternt mot leverandør og internt i Jernbaneverket mot Teknologi og Trafikk.
  • Planlegging og styring av prosjektets tekniske ressurser og løpende å overvåke prosjektets ressursbehov. 
  • Løpende rapportering/månedsoppfølging.
  • Analyser av mangler og konsekvenser ved avvik.
SNC-Lavalin har gjennom prosjektet levert mange ressurser, som kombinerer teknisk innsikt med god prosjektgjennomføring og har bistått prosjektet med å nå sine mål.

Del denne siden

Kontakt Oss


Fredrik Gravdal
Seniorkonsulent
+47 91 35 75 37

Produktområder


Vår globale ekspertise kan hjelpe din bedrift. Finn ut mer om våre produktområder.


» Transport Advisory
» Signalsystemer
» Infrastruktur
» Rullende Materiell