Kunde: Jernbaneverket (JBV)

Signalanlegget på flere av jernbanelinjene i Norge er utdatert og trenger fornyelse. I forbindelse med introduksjonen av ERTMS, trengs det granskning av hvordan benytte den gamle teknologien samtidig med muligheten til å konvertere til ERTMS i fremtiden.

Jernbaneverket ønsket derfor en rammeavtale for anskaffelse av nytt signalanlegg. Implementeringen av det nye signalsystemet begynte allerede i 2013.

SNC-Lavalin har bidratt med denne rammeavtalen, og implementeringen av nytt signalanlegg på de første strekningene. 

Prosjektaktiviteter

SNC-Lavalin har assistert på følgende områder:
 
  • Prosjektledelse
  • Kravspesifikasjon innenfor RAMS (EN50126) mot leverandører og internt
  • Kvalitetskontroll
  • RAMS planlegging
  • Koordinering av RAMS aktiviteter

Fordeler

Vi har hjulpet kunden med å gjennomføre prosjektene med tanke på fremdrift og ressurser. SNC-Lavalin er stolte av å ha kunnet bistå med meget erfarne konsulenter med fagkunnskap og erfaring innenfor bla. RAMS og prosjektledelse. 

Del denne siden

Kontakt Oss


Fredrik Gravdal
Seniorkonsulent
+47 91 35 75 37

Produktområder


Vår globale ekspertise kan hjelpe din bedrift. Finn ut mer om våre produktområder.


» Transport Advisory
» Signalsystemer
» Infrastruktur
» Rullende Materiell