Kunde: Jernbaneverket

År: 2015

Oppgradering av jernbanestasjoner kan omfatte både tekniske og bruksrelaterte endringer, f.eks.:

 • Forlengelse og høydejustering av hovedplattform 
 • Bygging av ekstra sideplattform/mellomplattform
 • Riving av gammel plattform, planovergang, etc. 
 • Bygging av over-/undergang med trapper og heis
 • Bygging av ny kontaktledning, belysning, etc. 
 • Tilpasning av stasjon til eksisterende bussterminal
 • Møblering av stasjonsområde/bygninger 
 • Bygging av høyttalere, monitorer, toganvisere
 • Tilpasning av signaler til endret plattform
 • Andre endringer 

Slike endringer har betydning for både reisendes og ansattes sikkerhet, og kan påvirke togets nødvendige stoppetid på stasjonen og dermed total reisetid og kapasitet på jernbanestrekningen.  
 
SNC-Lavalin er derfor engasjert i form av RAMS-rådgivning i forbindelse med oppgradering av flere stasjoner.
En stasjonsoppgradering skal føre til en sikker, trygg og tilgjengelig stasjon for alle brukergrupper.

RAMS-arbeid gjennomføres iht. Jernbaneverkers håndbok for RAMS hvor selve håndboken er laget i samsvar med kravene i CENELEC EN 50126/28/29. Interfleet skal her følge opp at hvert prosjekt følger JBVs RAMS-håndbok og tilfredsstiller Statens jernbane-tilsyn (SJT) sine dokumentasjonskrav:

 • Planlegge, utføre og dokumentere RAMS-analyser
 • Etablere og følge opp RAM- og farelogg
 • Utarbeide og sende melding til SJT
 • Utarbeide og sende søknad til SJT dersom SJT bestemmer at prosjektet er søknadspliktig.

I hvert prosjekt utarbeider SNC-Lavalins RAMS-rådgiver en omfattende sikkerhetsdokumentasjon, i samsvar med RAMS-håndbok og de dokumentasjonskrav som SJT stiller til meldinger/søknader. Denne dokumentasjonen omfatter planer, analyser, logger, systembeskrivelser, bevis, etc.. I tillegg bidrar rådgiveren med oppfølging av Teknisk kontrollorgan (NoBo), Assesserende enhet og Assessor der disse 3. partene blir involvert.

SNC-Lavalin bidrar til vellykkede oppgraderingsprosjekter ved å bidra til løsninger med en høy grad av sikkerhet og pålitelighet. I tillegg bidrar SNC-Lavalin med relevant dokumentasjon til kundens og SJTs beslutnings-prosesser, slik at prosjektene kan gjennomføres uten unødvendige forsinkelser.

Del denne siden

Kontakt Oss


Fredrik Gravdal
Seniorkonsulent
+47 91 35 75 37

Produktområder


Vår globale ekspertise kan hjelpe din bedrift. Finn ut mer om våre produktområder.


» Transport Advisory
» Signalsystemer
» Infrastruktur
» Rullende Materiell