Kunde: Holte Consulting (for Oslo kommune)

År: 2013

Oslo kommune ønsket en vurdering på utskiftning av flåten på 72 trikker. Kravene som ble vurdert var blant annet lengre levetid, lavere vedlikeholdskostnader, støyminimering, vekt og generell modernisering.

Konseptvalgutredningen(KVU) vedrørende Oslotrikken ble gjort i 2013. Interfleet tilbød sin jernbanekompetanse og utførte kvalitetssikring (KS1) av KVU med tanke på at den riktige politiske beslutningen skulle bli tatt. 

Prosjektaktiviteter

SNC-Lavalin vurderte de følgende områdene:
 
  • Trikk konsepter inkludert benchmarking
  • Verkstedsplassering, kostnader og kravspesifikasjon
  • Trikkens kompatibilitet med eksisterende infrastruktur
  • Anskaffelsesprosessen vedrørende erstatning av nye trikker

Fordeler

Med vår unike erfaring og globale kunnskap hjalp vi kunden med å foreta en kvalifisert avgjørelse for fremtidige tiltak. 

Del denne siden

Kontakt Oss


Karin Johansson
Regional Director, Norway
+47 905 66 062

Produktområder


Vår globale ekspertise kan hjelpe din bedrift. Finn ut mer om våre produktområder.


» Transport Advisory
» Signalsystemer
» Infrastruktur
» Rullende Materiell