Kunde: Sporveien Oslo AS

År: 2015

Betydelige pengebeløp har blitt brukt på vedlikehold av sikkerhetsreleer hvert 8. år, selv om de fleste av releene kan klare seg med lengre serviceintervaller.

Leverandørene av slike releer anbefaler vedlikehold basert på antallet operasjoner eller resultater fra periodisk testing.

SNC-Lavalin var opprinnelig engasjert for å koordinere vedlikeholdet av releer. I tillegg tok SNC-Lavalin initiativet til å foreslå en ny vedlikeholdspolicy.

SNC-Lavalins aktiviteter omfatter:

  • Koordinering av relévedlikeholdet.
  • Optimalisering av vedlikeholdet, med innføring av vedlikehold etter 1 mill. operasjoner eller ut fra resultater fra funksjonstester.
  • Introduksjon av en automatisk relétester for testing på stedet, utført av ansatte.
  • Oppdatering av vedlikeholdssystemene i samsvar med ny vedlikeholdspolicy.
  • Forbedring av tilstandsovervåkingen for releene.
Oppdragsgiveren har spart mye penger ved å gjennomføre SNC-Lavalins anbefalinger, med hensyn på både daglig drift og økonomi. Over de neste åtte år vil vedlikeholdsutgiftene bli redusert med mer enn 20 mill. kroner.

Del denne siden

Kontakt Oss


Fredrik Gravdal
Seniorkonsulent
+47 91 35 75 37

Produktområder


Vår globale ekspertise kan hjelpe din bedrift. Finn ut mer om våre produktområder.


» Transport Advisory
» Signalsystemer
» Infrastruktur
» Rullende Materiell