Kunde: Sporveien Oslo AS

År: 2014

Etter et forprosjekt utført av SNC-Lavalin i 2013 valgte vår oppdragsgiver å implementere seks av de foreslåtte tiltakene, som alle hadde til hensikt å redusere antall hendelser av typen:

  • Folk som krysser sporet når bommene er nede
  • Kjøretøy som fanges mellom bommene
SNC-Lavalins oppgave var å gjennomføre følgende tiltak:
  • Optimalisere bruken av bommene ved hjelp av tidsreleer
  • Forbedre grensesnittet mot lyskrysset på Vinderen
  • Optimalisering av vedlikehold
  • Forbedring av signaler mot vei
  • Kommunikasjonsstrategi mot publikum og media 
  • Utføre forsøk med bomskjørt på Ris
Prosjektets formål var å snu trenden med økende antall ulovlige passeringer av planovergangene. Dette målet er oppnådd og SNC-Lavalin har fått utvidet oppdrag med implementering av ytterligere tiltak.

T-banens planoverganger representerer den største risikoen for publikum på T-banenettet. SNC-Lavalin er glade for å ha kunnet bidra til å øke sikkerheten.

Del denne siden

Kontakt Oss


Fredrik Gravdal
Seniorkonsulent
+47 91 35 75 37

Produktområder


Vår globale ekspertise kan hjelpe din bedrift. Finn ut mer om våre produktområder.


» Transport Advisory
» Signalsystemer
» Infrastruktur
» Rullende Materiell