Kunde: Rana Gruber AS

År: 2013

Klienten hadde en aldrende flåte av malmvogner, bygget i 50- og 60-årene, og hadde allerede fått tilbud om nye vogner fra Kiruna Wagons, leverandør av vogner til Kiruna-Narvik-linjen.

Klienten trengte jernbaneekspertise for å vurdere de tilbudte vognenes tekniske spesifikasjoner, egnethet og konkurransedyktighet.

SNC-Lavalins aktiviteter omfattet:

  • Vurdering av dagens drift og gjeldende krav
  • Finne alternative leverandører, sammenligne priser og vurdere gjennomføring av konkurranse
  • Tekniske spesifikasjoner, dimensjoner og sentral-koblingskonsept 
  • Undersøke hvor vidt en SA3 sentralkobbel kunne brukes og om ettermontering av sentralkobbel på eksisterende diesellokomotiver var mulig. Et spesialkobbel for både SA3 og UIC var nødvendig på lokomotivene, da de også ble brukt med vanlig UIC buffere og kobbel.
  • Undersøke aksellastbegrensninger for broer og krav med hensyn til sporkurvaturer, og avklare med infrastruktureier om oppgraderinger vil være mulig.
Klienten skaffer seg nå moderne tungtransportvogner som vil bety økt fraktekapasitet når aksellastgrensen økes fra 24 tonn til 30 tonn og over. De nye vognene passer godt inn i driften og vil dessuten trenge mindre vedlikehold. Infrastrukturen detaljplanlegges nå for 30 tonn.

Malmtogene kjøres i dag med koblingsvogner i hver ende, men lokomotivene blir modifisert med Unilink-kobbel for å være klar når alle de nye vognene blir levert. Da kan koblingsvognene tas ut av ordinær trafikk.

SNC-Lavalin bidro med ekstra jernbaneekspertise i prosjektet og kunne gi klienten støtte i forhandlingene med vognleverandøren, samt assistere med tekniske detaljer.

Del denne siden

Kontakt Oss


Karin Johansson
Regional Director, Norway
+47 905 66 062

Produktområder


Vår globale ekspertise kan hjelpe din bedrift. Finn ut mer om våre produktområder.


» Transport Advisory
» Signalsystemer
» Infrastruktur
» Rullende Materiell