Kunde: NSB

År: 2014

I forbindelse med innføring av SAP oppsto behovet for å oppgradere den IRMA-baserte nummereringen av togdeler til et kodesystem som var kompatibelt med SAP. På dette tidspunkt inneholdt IRMA-registeret 130.000 delenummer. For å få til en overføring av disse til SAP måtte alle deler kodes. SNC-Lavalin påtok seg ansvaret for all kodifisering av togdeler.

SNC-Lavalin gjennomførte hele prosessen med grundig vurdering av hver del for å sikre korrekt kategorisering basert på delens fysiske egenskaper, funksjon og plassering i de ulike togtypene. SNC-Lavalin avklarte også for hver del om den for eksempel var en forbruksdel = ZCON eller en reparerbar del = ZREP. Basert på slike vurderinger etablerte SNC-Lavalin en unik SAP-kode for hver togdel.

SNC-Lavalin etablerte en oppgradert kodifisering av alle delenummer i rett tid for overføring til SAP. Basert på denne kodifiseringen kan kunden enkelt integrere nye og/eller endrede togdeler i sitt SAP-system.

Del denne siden

Kontakt Oss


Karin Johansson
Regional Director, Norway
+47 905 66 062

Produktområder


Vår globale ekspertise kan hjelpe din bedrift. Finn ut mer om våre produktområder.


» Transport Advisory
» Signalsystemer
» Infrastruktur
» Rullende Materiell