Kunde: Jernbaneverket

År: 2013

Jernbaneverket har et antall revisjonsvogner som brukes til vedlikehold av kontaktledningsnettet. Vognene er dieseldrevne og utstyrt med en personlift, og kan kjøres med begrenset hastighet via fjernstyring fra liften. Noen av vognene ble ombygget/ modernisert. De største endringene var at man fikk en lift med større rekkevidde og at vognens vekt økte med ca. fem tonn.

I forbindelse med undervisning på ombygget vogn i starten av 2013 sporet vognen av under fjernstyrt kjøring fra liften.

SNC-Lavalin fikk i oppdrag av Jernbaneverket å avklare årsaken(e) til avsporingene og foreslå tiltak for å unngå avsporinger. SNC-Lavalin foretok undersøkelser av ombygde vogner, gjennomførte simuleringer og beregninger for å finne ut hvorfor avsporingen skjedde.

På dette grunnlag kunne Interfleet gi Jernbaneverket anbefalinger i form av nødvendige tiltak og forutsetninger for å unngå avsporing med de ombygde vognene, inkludert krav til:

  • Differensialtrykksventiler
  • Vognenes tyngdepunkt
  • Innstilling av nivåventiler
  • Kjøring med liften i ulike arbeidsposisjoner
  • Kjøring på rettspor/kurve
  • Tilsyn under kjøring
  • Ballastering og stabilitet


SNC-Lavalin beskrev også bruksscenarier hvor faren for avsporing ville kunne bli forhøyet og som derfor burde unngås.

SNC-Lavalins grundige og systematiske gjennomgang av dynamikken i forbindelse med bruk av revisjonsvogn med lift resulterte i at Jernbaneverket fikk betryggende anvisninger for sikker og effektiv bruk av de oppgraderte revisjonsvognene.

Del denne siden

Kontakt Oss


Karin Johansson
Regional Director, Norway
+47 905 66 062

Produktområder


Vår globale ekspertise kan hjelpe din bedrift. Finn ut mer om våre produktområder.


» Transport Advisory
» Signalsystemer
» Infrastruktur
» Rullende Materiell