Kunde: Jernbaneverket

År: 2012

Jernbaneverket fikk ved mandat fra Samferdselsdepartementet i oppdrag å gjennomføre en utredning med sikte på å gi anbefalinger til langsiktige strategier, basert på ulike handlingsalternativer, som bør legges til grunn for utviklingen av langdistanse persontog-transport i Sør-Norge.

En viktig del av oppdraget var en utredning av spørsmålet om etablering av høyhastighetsjernbane i Norge. Her ble SNC-Lavalin involvert for å vurdere tekniske og sikkerhetsmessige aspekter.
Interfleet sitt ansvar i dette utredningsarbeidet var:
  • Vurderinger og anbefalinger knyttet til rullende materiell.
  • Vurderinger og anbefalinger knyttet til høyhastighetstog under norske klimatiske forhold.
  • Bruk av standarder (TSI, norske standarder, osv.)
  • Vurdering av ulikheter mellom standarder i Norge og Europa ellers.
Prosjektet gikk også på definering av krav, rammeverk og verktøy for videre vurdering av spesifikke transportkorridorer. SNC-Lavalin ble til slutt involvert i rådgivning til vedrørende risiko knyttet til nye korridorer for høyhastighetstog.

For ytterligere detaljer: http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Hoyhastighetsutredningen/

Høyhastighetsutredningen var omfattende, og SNC-Lavalin var i stand til å bidra på flere deler av dette prosjektet, fra det tekniske ved rullende materiell til risikoanalyse.

Del denne siden

Kontakt Oss


Karin Johansson
Regional Director, Norway
+47 905 66 062

Produktområder


Vår globale ekspertise kan hjelpe din bedrift. Finn ut mer om våre produktområder.


» Transport Advisory
» Signalsystemer
» Infrastruktur
» Rullende Materiell