Kunde: Jernbaneverket (JBV)/Pöyry

År: 2012

Jernbaneverket gjennomførte en studie for å vurdere mulighetene med høyhastighetstog i Norge. Fokuset på studien var tilkoblingen mellom de største byene i Norge og i tillegg tilkoblinger med Sverige og Europa forøvrig. 

Omfanget av arbeidet Interfleet utførte var innenfor teknikk og sikkerhet. 

Prosjektaktiviteter

SNC-Lavalin hadde et samarbeid med Pöyry og gjennomførte følgende vurderinger:
 
  • Spesifikasjoner vedrørende høyhastighetstog på et generelt grunnlag
  • Vurderte ulike høyhastighetstog
  • Prosjektering av jernbanen
  • Sikkerhet
  • Forskrifter og lovgivning
  • Klimavurdering og andre aspekter ved utvikling av infrastruktur i Norge

Fordeler

Jernbaneverket mottok den endelige rapporten i begynnelsen av 2012. Den inneholdt ulike alternativer innenfor innretting, fart, infrastruktur og økonomiske aspekter.

Ved hjelp av rådgivningen fra SNC-Lavalin, Jernbaneverket har fått god nytte av høyhastighetsvurderingen til SNC-Lavalin, som har bidratt til gode avgjørelser. 

Del denne siden

Kontakt Oss


Karin Johansson
Regional Director, Norway
+47 905 66 062

Produktområder


Vår globale ekspertise kan hjelpe din bedrift. Finn ut mer om våre produktområder.


» Transport Advisory
» Signalsystemer
» Infrastruktur
» Rullende Materiell