Kunde: Beacon Rail Leasing Ltd

År: 2015

Klienten er et leasingfirma innen skinnegående kjøretøy. Fra tid til annen trenger de å få lokomotiver med utenlandsk godkjenning godkjent i Norge, av Statens jernbanetilsyn (SJT).

SNC-Lavalin har utarbeidet slike søknader for flere lokomotivtyper, basert på utenlandsk godkjenning, dokumentasjon og informasjon fra deres eiere. Etter at en søknad er sendt, vil SJT kunne komme tilbake med spørsmål som noen ganger krever undersøkelser før besvarelse.

SNC-Lavalins aktiviteter omfatter:

  • Gjennomgang av teknisk dokumentasjon
  • Beskrivelse av planlagt trafikk i Norge – i samarbeid med klienten
  • Utarbeidelse av søknad til SJT
  • Oppfølging og besvarelse av spørsmål fra SJT
SNC-Lavalins kunnskaper og erfaring med skinnegående kjøretøy setter oss i stand til å lage konsise søknader. Dette resulterer ofte i kort behandlingstid hos SJT, slik at det kan gis godkjenning med et minimum av ventetid for klienten.

Del denne siden

Kontakt Oss


Karin Johansson
Regional Director, Norway
+47 905 66 062

Produktområder


Vår globale ekspertise kan hjelpe din bedrift. Finn ut mer om våre produktområder.


» Transport Advisory
» Signalsystemer
» Infrastruktur
» Rullende Materiell