Kunde: Jernbaneverket

År: 2015

Integreringen av Follobanen i landets mest trafikkerte jernbanestasjon, Oslo S, er ikke bare prosjektering av ny infrastruktur. Det medfører samtidig inngrep i og ved en sentral infrastruktur som er i full drift.

SNC-Lavalin er involvert i signalteknisk prosjektering og oppfølging av prosjekterende rådgivere i henhold til Jernbaneverkets styringssystem.

SNC-Lavalins rolle omfatter:

  • Prosjektering av nye signalsatser for Follobanen.
  • Underlagskontroll og visitering av nåværende signalanlegg Oslo S. 
  • Konsultasjoner med oppsynsfunksjon Oslo S. 
  • Oppfølging i henhold til Jernbaneverkets styringssystem, spesielt NAP.
Det er av kritisk betydning at arbeidet med å knytte ny infrastruktur til Oslo S er basert på dyp innsikt i dagens infrastruktur og signalanlegg.

SNC-Lavalin bidrar med sin oppfølging mot nåværende og framtidig signalanlegg på Oslo S til at prosjektet kan gå etter planen uten unødvendig ulemper for dagens drift.

Del denne siden

Kontakt Oss


Fredrik Gravdal
Seniorkonsulent
+47 91 35 75 37

Produktområder


Vår globale ekspertise kan hjelpe din bedrift. Finn ut mer om våre produktområder.


» Transport Advisory
» Signalsystemer
» Infrastruktur
» Rullende Materiell