Kunde: Jernbaneverket

År: 2016

Målsetningen med pilotprosjektet er å bygge et nytt ERTMS signalsystem på jernbanestrekningen Ski – Sarpsborg på Østfoldbanens østre linje, i henhold til TSI CCS, som gir krav til styring, kontroll og signal.

Det finnes flere metoder for verifikasjon av TSI-krav. Dette medfører ofte ulike oppfatninger og diskusjoner om hvilke metoder man skal bruke. Det forutsettes imidlertid at man velger verifikasjonsmetode som er på linje med den aktuelle verifikasjonsmodul i TSIen.

SNC-Lavalins rolle i prosjektet er informasjonsutveksling med TÜV SÜD, som er valgt som Teknisk kontrollorgan, også kalt Notified Body (NoBo), for dette systemet. NoBo trenger et spekter av dokumenter for å kunne sertifisere systemet mot TSI CCS.

SNC-Lavalin koordinerer trekanten leverandør – Jernbaneverket – NoBo. Derfor er det avgjørende viktig i dette prosjektet å forstå TSI-kravene, Jernbaneverk-kravene gitt i Teknisk regelverk og leverandørens verifikasjonsmetoder.

SNC-Lavalin håndterer grenseflaten mellom ATC-systemet og TSI CCS- systemet på sertifiseringsnivå. SNC-Lavalin håndterer også dokumentasjon av denne sertifiseringen i henhold til Jernbaneverkets prosedyrer for dokumentbehandling.

For å kunne svare ut alle spørsmål fra NoBo må SNC-Lavalin være familiær med og holde seg oppdatert på ERTMS-teknologien. En viktig del av godkjenningsprosessen er å verifisere på en måte NoBo kan akseptere. Dette inkluderer alle krav til utforming gitt i TSI CCS.

På grunn av behovet for ”som bygget”-tegninger kan det være krevende å få på plass en systemsertifisering i tide før et system skal tas i bruk. For å oppnå en midlertidig formell aksept av systemet har SNC-Lavalin fulgt sertifiseringsprosessen tett og hatt en løpende dialog med Statens jernbanetilsyn.    

For å oppnå sertifikat for et system i henhold til TSI CCS kreves det også at systemet tilfredsstiller krav som ligger utenfor TSI CCS, men som er relatert til CCS. SNC-Lavalin håndterer alle disse grenseflatene mellom TSI CCS og TSI RST, TSI INF, TSI ENE, TSI OPE, osv.

SNC-Lavalin har bygget opp en betydelig erfaring og innsikt i implementering av TSI som et element i norsk lovgivning. Dette har satt SNC-Lavalin i stand til å tilby solid kunnskap mht tolkning og anvendelse av TSI. 

SNC-Lavalin har også stått for erfaringsoverføring fra ERTMS-prosjektet til andre enheter innen Jernbaneverket.

Del denne siden

Kontakt Oss


Fredrik Gravdal
Seniorkonsulent
+47 91 35 75 37

Produktområder


Vår globale ekspertise kan hjelpe din bedrift. Finn ut mer om våre produktområder.


» Transport Advisory
» Signalsystemer
» Infrastruktur
» Rullende Materiell