Product-Infrastructure-Track

15th august 2017

Fornebubanen er en ny T-banelinje som knytter Fornebu til Oslos T-banenett på Majorstuen. Den 8,2 km lange banen, driftsbase og alle stasjonene vil ligge under bakken. Prosjektet strekker seg over kommunene Bærum og Oslo, og nært inntil annen bebyggelse og infrastruktur. I prosjektet utarbeider SNC-Lavalin det overordnede RAMS programmet for prosjektgruppen med sikkerhetsplan og sikkerhetskritiske funksjoner, RAMS aktivitetsplan, risikoanalyser og fareidentifikasjon.
Dette prosjektet har vært i startgropen i mange år, men er nå på vei til å bli realisert og er i forprosjektfase mot KS2. Etter godkjent KS2 blir midlene bevilget for å starte detaljprosjektering og bygging.
 
Prosjektet vurderer i øyeblikket forskjellige konsepter og SNC-Lavalin bistår prosjektgruppen med anskaffelse av prosjekterende rådgiver for å definere et realistisk budsjett, og framdriftsplan til prosjektet. 
 

Del denne siden