Verksteder og depoter

SNC-Lavalin Rail & Transit har spesialiserte team som håndterer områdene bygninger og konstruksjoner innenfor jernbane, med erfaring innenfor alle faser av prosjektets livssyklus. Våre team er spesialister på bygninger og konstruksjoner innen jernbane, og arbeider med prosjektdefinisjon, gjennomførbarhet og utvikling, design og byggeledelse.
 

Vår erfaring bygger på oppdrag som omfatter nybygg og oppgradering av verksteder og depoter. Vi er også svært fortrolig med de spesielle utfordringene som kan oppstå i et prosjekt, og har erfaring fra gjennomføring og leveranse av komplekse prosjekter i en operativ jernbanesammenheng.
 
Vi er i stand til å håndtere og administrere alle aspekter av store bygg- og anleggsprosjekter på jernbanen, inkludert:

  • Design, inkludert bygg- og konstruksjonsteknikk, arkitektur og bygningstjenester
  • Prosjektforvaltning gjennom design og utvikling, bygningsanbud og innkjøp, bygging og byggeledelse, samt interessenthåndtering
  • Utredninger og kostnadsestimater
  • HMS og sikkerhetsstyring

Kontakt Oss


Fredrik Gravdal
Seniorkonsulent
+47 91 35 75 37