Infrastruktur er et bredt fagområde som gjenspeiles i de mange ulike tjenestene SNC-Lavalin Rail & Transit tilbyr. Våre spesialister har bred erfaring og kunnskap innen ulike fagfelter som blant annet tunge ingeniørutdanninger innen bygg og anlegg, elektro og jernbaneteknikk, kombinert med en bred forståelse innen jernbaneprosjektledelse. På grunnlag av dette tilbyr SNC-Lavalin Rail & Transit tjenester innenfor utrednings- og planleggingsprosesser spesielt rettet mot bestillersiden.

Våre tjenester dekker all fast infrastruktur som er tilknyttet jernbanesystemet, fra bygninger og konstruksjoner som verksted og depoter, til sporelementer som skinner og kontaktledningsanlegg.

Vi støtter infrastrukturforvaltere til effektiv forvalting og utvikling deres infrastruktursystem. Vår ekspertise dekker alle elementer av infrastrukturanalyse, utredninger, midlertidig design, utvikling, drift og vedlikehold.

Kontakt Oss


Fredrik Gravdal
Seniorkonsulent
+47 91 35 75 37