Kunde: ELTEL Rail & Road

År: 2015

Sterk vekst og endringer i bedriftens bemanning innen kvalitetsoppfølging medførte et behov for en relativt rask oppdatering og styrking av organisasjonens kvalitetsarbeid. 

SNC-Lavalins oppgave var å initiere og lede arbeidet med styrking og videreutvikling av kvalitetsorganisasjonen i en periode i påvente av en permanent kvalitetsledelse. I denne perioden tok SNC-Lavalin ansvaret for den løpende planlegging, prioritering, oppfølging og koordinering av kvalitetsarbeidet.

SNC-Lavalins aktiviteter omfattet:

  • Planlegging, prioriteringer og koordinering av organisasjonens løpende kvalitetsarbeid. 
  • Etablering og oppfølging av kontrollplaner.
  • Organisering og støtte til kvalitetspersonell.
  • Samsvarsvurderinger mhp ISO 9001:2015 og relevante lover og forskrifter.
  • Utvikling og implementering av virksomhetskritiske prosesser for eksempel ressursstyring, prosjektledelse og avvikshåndtering. 
  • Funksjonskrav relatert til oppgradering av kvalitetsstyringssystemets tekniske plattform.
SNC-Lavalin etablerte et grunnlag for god kvalitetsledelse og økt kvalitetsbevissthet i henhold til intensjoner og krav i ISO 9001:2015, med hensyn på prosesser og generell forståelse av kvalitetssikring. Dette arbeidet videreføres og videreutvikles av bedriftens egne kvalitetsressurser.

Del denne siden

Kontakt Oss


Karin Johansson
Regional Director, Norway
+47 905 66 062

Produktområder


Vår globale ekspertise kan hjelpe din bedrift. Finn ut mer om våre produktområder.


» Transport Advisory
» Signalsystemer
» Infrastruktur
» Rullende Materiell