Dette nettstedet drives av SNC-Lavalin Rail & Transit​.

Disse vilkårene er grunnlaget for din tillatelse til å bruke vårt nettsted, om du er gjest eller registrert bruker. Bruk av vår side inkluderer tilgang, surfing eller registrering for bruk av nettstedet. Ved å bruke vår side godtar du disse vilkårene, og du samtykker til å overholde dem.
 
Vi forbeholder retten til å endre disse vilkårene når som helst ved å publisere endringene på nettstedet. Din fortsatte bruk av nettstedet etter endringene er gjort utgjør din aksept av de modifiserte vilkårene.

  1. Tilgang og bruk av nettstedet – Du samtykker til å bruke dette nettstedet kun i lovlige øyemed, og på et vis som ikke krenker rettighetene til, begrenser eller hemmer bruken av nettstedet, for noen tredjepart. Nettstedet er levert på en «SOM DET ER»-basis, og vi garanterer ikke at tilgang til vårt nettsted eller noe innhold på det alltid vil være tilgjengelig eller uavbrutt. Tilgang til vårt nettsted er gitt på midlertidig basis. Vi kan avbryte, tilbaketrekke, avvikle eller endre alle eller hvilke som helst deler av nettstedet uten advarsel. Vi tilbyr ingen representasjoner eller garantier for at innholdet på vårt nettsted er presist, fullstendig eller oppdatert, frasier og ekskluderer alle representasjoner eller garantier av alle slag, impliserte eller annet, med respekt til dette nettstedet og dets innhold (inkludert, men ikke begrenset til, impliserte garantier av tilfredsstillende kvalitet, egnethet til en spesiell bruk og nøyaktighet) så vidt tillatt under gjeldende lov.
  2. Ansvar – Så vidt tillatt under gjeldede lov, kan vi ikke holdes ansvarlig for skade, om under kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet) eller annet som kommer ut fra eller i samsvar med bruk av dette nettstedet, uten begrensning: (i) indirekte eller følgeskade; eller (ii) all skade (direkte eller indirekte) i tilfeller av: (a) bruk eller tap av data; eller (b) tap av fortjeneste; eller (c) bruk av eller manglende evne til å bruke vårt nettsted; eller (d)) bruk av eller avhengighet av innhold vist på vårt nettsted.
  3. Åndsrettigheter – Vi er eier eller lisensinnehaver av alle åndsrettigheter ved vårt nettsted, og alt materiale publisert på det. Dette innholdet er beskyttet av lover om opphavsrett og avtaler verden rundt.  Alt med enerett. Du kan skrive ut et eksemplar, du kan laste ned utdrag av alle sider på vårt nettsted for personlig bruk og du kan henvise til det innen din organisasjon i innhold du skriver på deres nettsted. Du kan ikke på noen som helst måte endre på trykk eller digitale kopier av materiale du har hentet fra vårt nettsted på hvilket som helst vis, og du kan ikke bruke illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser, eller annet grafisk innhold separat fra teksten som medfulgte. Vår status (og den til alle identifiserte bidragsytere) som forfatter av innholdet på vårt nettsted må alltid erkjennes. Du kan ikke bruke noen som helst del av vårt nettsted i kommersielt øyemed uten å få en slik lisens av oss eller våre lisenshavere. Om du skriver ut, kopierer eller laster ned noen som helst del av nettstedet vårt i strid med disse bruksvilkårene, opphører din rett til å bruke nettstedet øyeblikkelig, og du må etter vår vurdering returnere eller slette alle kopier av materialet som du har laget.
  4. Virus - Vi garanterer ikke at denne siden eller serveren som innehar den er frie for virus og feil, eller at materialet innen nettstedet vil være uavbrutt eller feilfritt, og SNC-Lavalin Rail & Transit aksepterer ikke noe ansvar i dette henseende. Alt nedlastet materiale eller innhentet informasjon fra dette nettstedet er lastet ned og brukt fullstendig på din egen risiko, og du er ansvarlig for all slik bruk og konsekvensene av all nedlastning. Du skal ikke misbruke vårt nettstedet ved å bevisst introdusere virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknisk skadelig. Du skal ikke forsøke å få uautorisert tilgang til vårt nettsted, serveren det ligger på eller andre servere, datamaskiner eller databaser tilkoblet vårt nettsted.
  5. Generelt – Nettstedet er utformet til å følge engelsk lov. Om noen av disse vilkårene finnes å være ulovlige, ugyldige eller på annet vis umulig å håndheve i noen domstol av kompetent myndighet, så vil disse vilkårene (eller delene derav) så vidt de finnes å være ulovlige, ugyldige eller på annet vis umulig å håndheve, ansees som slettet fra vilkårene, og de gjenstående bestemmelsene skal overleve og være i full effekt og bindende for deg. Disse termene er regulert og tolket i henhold til engelsk lov. Du samtykker til at all disputt som kommer ut av disse vilkårene, betingelsene og fra bruk av nettstedet, skal kun underlegges jurisdiksjonen av domstolene i England og Wales.
Firmaregisternummer 3049042. Registreringssted: Cardiff.
Registrert kontor: Interfleet House, Pride Parkway, Derby, Derbyshire, DE24 8HX, United Kingdom.